Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Generalforsamling Hjørring Automobilsports Klub 26. januar 2022

Årets generalforsamling blev afholdt ved Brdr. Hosbond Hjørring. Der var mødt ca. 25 medlemmer.

Generalforsamlingen blev afholdt efter den udsendte dagsorden.

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Randi Rasmussen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 – Formandens beretning

Brian Andersen fremlagde formandens beretning, hvor han sagde tak til alle de fremmødte. Det er ikke længe siden sidste generalforsamling, som grundet Corona blev holdt 26.05.21.

Corona har hærget igen. Og det har sat stort præg på aktiviteterne inden for motorsporten.

Vi har været nødsaget til at aflyse -Yokohama 2. maj, da området blev benyttet til testcenter, og

Vrå Rally 14. aug. , da det ikke var muligt at afvikle på grund af restriktioner mht. publikum.

Det var meningen, at vi ville have uddannet vores hjælpere noget mere omkring sikkerhed og klæde hjælperne bedre på til at tage mere ansvar. DASU er dog først nu i gang med at lave kursusmaterialet.

Vi vil lave OF352 Rally official og OF344 klubrally løbsleder i klubben så snart kursusmaterialet er klar.

Og så satser jeg på at få en på OF373 Rally sikkerhedschef, som bl.a. kan hjælpe med sikkerhedsskitser m.v.

Vi mangler input fra kørerne når I har været ude at køre. Læg noget på Facebook eller send noget til vores webmaster. På den måde kan andre se hvad der foregår og hvor sjovt vi har det.

I år får man chancen for at komme tæt på, da DM-feltet kommer nord for fjorden. 25/6

Klubbens medlemmer har med fine resultater deltaget i 15-20 løbsarrangementer i 2021.

Vi er startet op med klubaftener igen. Det er altid den 1. onsdag i måneden og de holdes kl. 19.30 ved. Brdr. Hosbond Hjørring.

Planerne for 2022 er at afholde et JFM løb i klubrally og nogle lukkede klubløb.2022 planer

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.

Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 8.664 kr, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev vedtaget uændret kontingent for 2022.

Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra Brian Rasmussen blev flyttet til punkt 7.

Pkt. 5 – Valg af formand

Brian Andersen blev enstemmigt genvalgt.

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Lars Ditlev ønskede ikke genvalg. Emil Hornemann og Kenneth Thomsen blev enstemmigt valgt.

Louis Sørensen blev enstemmigt genvalgt til 1. suppleant, og Morten Larsen blev enstemmigt genvalgt til 2. suppleant.

Pkt. 7 – Valg af udvalg

Bestyrelsen havde ønske om at få nedsat et rallyudvalg. Morten Larsen blev valgt og der blev vedtaget at bestyrelsen kunne finde et par medlemmer mere til udvalget.

Brian Rasmussen foreslog, at der blev nedsat et ”PR-udvalg”, hvilket der også var stemning for. Til udvalget blev Brian Rasmussen og Allan Andersen valgt. Derudover undersøges muligheden for at få en ekstern hjælp som kan være kontaktperson til medierne.

Pkt.8 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Ivan Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor, og Per Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9 - Eventuelt

Årets HAKér blev Serviceteamet bestående af Arne Nielsen, Martin Andersen og Georg Thomsen for deres altid trofaste hjælperindsats til vores løb.

Der blev uddelt følgende præmier for klubmesterskabet 2021 i klubrally.

 • ·         Nr. 1 Emil Hornemann
 • ·         Nr. 2 Kenneth Nicolaisen
 • ·         Nr. 3 Søren Andersen

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

 Referatet skrevet af Randi Rasmussen

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Hjørring den 4. januar 2022

 

 HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 afholder den årlige generalforsamling

 Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.30

 hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. Valg af formand. (På valg er Brian Andersen).
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Emil Hornemann og Lars Ditlev).
 7. Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Morten Larsen).
 8. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).
 10. Eventuelt, herunder:
 • Valg af årets HAK’er
 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2021 i klubrally

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød. 

Af hensyn til mad og Coronaregler m.v. bedes du tilmelde dig til Randi (mobil 41326051 eller Messenger) senest søndag 23. januar 2022..