Nyheder 2023

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 

Den årlige generalforsamling

afholdes

 

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.30

 hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring

 

 

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  5. Valg af formand. (Kun lige årstal).
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Randi Rasmussen og Kaj Jensen).

         Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Morten Larsen).

     7. Valg af udvalg:

         Rallyudvalg (På valg er Morten Larsen)

         PR-udvalg (På valg er Allan Andersen og Brian Rasmussen).

     8. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).

     9. Eventuelt, herunder:

         Valg af årets HAK’er

 

 

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød. 

 

Af hensyn til mad bedes du tilmelde dig til Randi (mobil 41326051 eller Messenger) senest søndag 22. januar 2023.

 

 

Med venlig hilsen

Randi Rasmussen

Bestyrelsen